Englishשירות צרכנים
אנחנו
המותגים שלנו
מוצרים
מידע מקצועי
מתכונים
צור קשר
דרושים

קשרי קהילה


אנו במאפיית אנג'ל יודעים כי הצלחתנו כמאפייה הגדולה והמובילה בישראל לא
היתה יכולה להתקיים בלעדיכם הצרכנים הנאמנים אזרחי ישראל.
אנו מאמינים כי חובתנו לתרום מפירות ההצלחה שלנו בחזרה לקהילה בה אנו חיים,
מקפידים על כך על בסיס יום יומי ורואים בכך ערך עליון וזכות גדולה להשפיע,
לתרום ולקדם את הקהילות החיות בקרבנו.