לוגו אתר בטעינה

דוח שכר שווה במאפיית אנג'ל

הודעה על יישום תיקון מס' 6 לחוק שכר שווה לעובדת ולעובד , התשנ"ו 1996


 
חברת שלמה א. אנג'ל בע"מ מאמינה בשוויון בין נשים לגברים בכל היבט, לרבות בנוגע לשכר ולכל גמול אחר. החברה קולטת לשורותיה עובדות עובדים לפי כישוריהם והתאמתם לעבודה, ונמנעת מאפליה בכל היבט, לרבות אפליה בין המינים.

בהתאם לתיקון 6 לחוק שכר שווה לעובד ולעובדת, כלל העובדים בחברה חולקו ל -12 קבוצות , לפי חלוקה של שיוך מקצועי וכן ותק בשנים, כאשר ניתוח פערי השכר בין גברים לנשים מתייחס ל- 3 רמות שכר:

· שכר קובע לפיצויים- השכר המדווח לביטוח הפנסיוני

· שכר ברוטו- שכר המדווח למס הכנסה

· שכר ברוטו פלוס הפקדות מעסיק- השכר המדווח למס הכנסה בצירוף הפקדות המעסיק לתגמולים

חברת שלמה א. אנג'ל בע"מ חתומה על הסכם קיבוצי בענף האפייה, המגדיר את תנאי העסקה של עובדי הכפיים (שהינם מרבית העובדים בחברה), לרבות התייחסות לקביעת דרגות שכר, תשלומים מיטיבים עבור עבודה בשעות לילה, וביצוע הפקדות פנסיוניות.

בנוסף החברה חתומה על הסכמים קיבוציים מיוחדים, שמעניקים לעובדים הטבות שכר ותנאים נלווים לפי שיוכם וותק עבודתם, באופן שוויוני, ללא הבדל בין המינים.

עיקר השונות בשכר בין גברים לנשים בחברה נובעת מביצוע עבודה בשעות נוספות ו/או עבודה בשעות לילה המזכות את עובדי הכפיים בתשלום מוגדל בשיעור של  150%

מצורף בזאת דוח פומבי לתקופת 2023.